• /´rʌfnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ráp, sự xù xì, sự gồ ghề, sự lởm chởm
  owing to the roughness of the road
  do tại con đường gồ ghề
  Sự dữ dội, sự mạnh mẽ; sự động (biển)
  Sự thô lỗ, sự thô bỉ, sự sống sượng, sự lỗ mãng, sự cộc cằn (cử chỉ, lời nói)
  Sự thô bạo, sự tàn tệ (cách đối xử)
  Sự hỗn độn, sự làm chói tai (âm thanh...)

  Hóa học & vật liệu

  độ thô

  Nguồn khác

  Xây dựng

  mấp mô
  sự nhám
  tinh nhám

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ nhám, độ nhấp nhô, độ xù xì

  Kỹ thuật chung

  độ ráp
  độ nhám
  bed roughness
  độ nhám đáy (ống dẫn)
  bed roughness
  độ nhám lòng sông
  channel roughness
  độ nhám lòng dẫn
  channel roughness
  độ nhám lòng kênh
  relative roughness
  độ nhám tương đối
  roughness factor
  hệ số độ nhám
  roughness meter
  dụng cụ đo độ nhám (bề mặt)
  roughness Reynold's number
  đặc trưng độ nhám
  surface roughness
  độ nhám bề mặt
  surface roughness meter
  máy đo độ nhám bề mặt
  surface roughness standard
  tiêu chuẩn độ nhám bề mặt
  độ nhấp nhô
  roughness measurement
  sự đo độ nhấp nhô (bề mặt)
  roughness tester
  bộ thử độ nhấp nhô (bề mặt giấy)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X