• (đổi hướng từ Avouching)
  /ə´vautʃ/

  Thông dụng

  Động từ

  Đảm bảo
  Xác nhận; khẳng định, quả quyết, nói chắc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X