• Đấu thầu

  Trao hợp đồng
  (cũng) Trao thầu
  Notification to a bidder of acceptance of his/her bid
  Là việc thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu trúng thầu biết

  Kinh tế

  sự ký hợp đồng

  Xây dựng

  khoán thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X