• /'bæk,wɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nước đọng ở bờ (sông hay lạch)
  Sự tù túng (về tinh thần...)
  Nước xoáy ngược, nước cuộn ngược, nước bị mái chèo đẩy ngược
  Sự mất sức do nước đẩy ngược

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ nước đọng
  nước dâng
  backwater curve
  đường nước dâng
  nước dềnh
  nước không chảy
  nước không chảy (kênh)
  nước chảy ngược
  nước cuộn ngược
  nước thu hồi
  nước tù
  nước vật
  backwater area
  khu nước vật
  backwater effect
  ảnh hưởng nước vật
  backwater function
  hàm nước vật
  backwater profile
  mặt cắt nước vật
  backwater zone
  vùng nước vật
  nước xoáy ngược
  backwater curve
  đường nước xoáy ngược
  sự đắp đập

  Địa chất

  vật liệu chèn lấp lò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X