• /ri´trækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rụt vào, thụt vào, co vào
  the tortoise retracted its head
  con rùa rụt đầu vào
  Rút lại (lời hứa); rút lui (ý kiến); huỷ bỏ (lời tuyên bố); chối, không nhận, nuốt (lời)
  to retract one's opinion
  rút lui ý kiến
  to retract a statement
  huỷ bỏ lời tuyên bố

  Nội động từ

  Rụt vào, thụt vào, co vào (cổ...)
  Rút lui ý kiến; nuốt lời; (pháp lý) phản cung

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) co rút, co
  deformation retract
  co rút biến dạng
  neighbourhood retract
  co rút lân cận
  strong retract
  co mạnh
  weak retract
  co yếu


  Cơ - Điện tử

  Kéo lùi, chuyển động ngược

  Kỹ thuật chung

  co lại
  co rút, co
  rút lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X