• /bæk'tiəriəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .bacteria

  Vi khuẩn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vi khuẩn (máy tính)

  Kỹ thuật chung

  vi khuẩn
  flamentous bacterium
  vi khuẩn dạng sợi
  gas producing bacterium
  vi khuẩn tạo khí
  halophllic bacterium
  vi khuẩn ưa mặn
  lysogenic bacterium
  vi khuẩn phân giải
  malignant bacterium
  vi khuẩn gây bệnh
  parasitic bacterium
  vi khuẩn ký sinh
  soil bacterium
  vi khuẩn đất trồng
  sulphur bacterium
  vi khuẩn lưu huỳnh
  test bacterium
  vi khuẩn xét nghiệm
  thigmotactic bacterium
  vi khuẩn tiếp xúc

  Kinh tế

  vi khuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X