• /bæˈleɪ, ˈbæleɪ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ba lê, kịch múa

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vũ kịch
  opera and ballet house
  nhà hát vũ kịch bale

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X