• /drɑː.mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kịch, tuồng
  ( the drama) nghệ thuật kịch; nghệ thuật tuồng
  Sự việc đầy kịch tính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kịch
  drama workshop (dramastudio)
  nhà diễn kịch
  horror drama
  thảm kịch
  music-drama theater
  nhà hát nhạc kịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X