• /´ba:riη/

  Thông dụng

  Giới từ

  Trừ, trừ ra

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự truất quyền vì quá hạn
  trừ ra...
  trừ...

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X