• Thông dụng

  Giới từ

  Trừ, ngoài
  she has no close friends other than him
  cô ta chẳng có bạn bè thân thiết nào ngoài hắn
  Khác với, không
  she seldom appears other than happy
  hiếm khi cô ta tỏ ra vui vẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X