• /´seiviη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cứu
  Sự tiết kiệm
  ( số nhiều) tiền tiết kiệm, tiền để dành

  Tính từ

  Để cứu
  Tiết kiệm
  Trừ ra
  a saving grace
  điều bù đắp cho những phẩm chất kém của ai/cái gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tiết kiệm
  man-power saving
  sự tiết kiệm nhân công
  material saving
  sự tiết kiệm vật liệu
  saving of materials and equipments
  sự tiết kiệm vật tư

  Điện

  việc tiết giảm
  việc tiết kiệm
  electricity saving
  việc tiết kiệm điện
  energy saving
  việc tiết kiệm điện
  energy saving
  việc tiết kiệm năng lượng

  Kỹ thuật chung

  cất giữ
  lưu trữ

  Kinh tế

  ngoại trừ
  số tiền tiết kiệm
  sự cứu giúp
  sự tiết kiệm
  cost saving
  sự tiết kiệm phí tổn
  tiết kiệm
  building and saving society
  hiệp hội xây dựng và tiết kiệm
  capital saving technical progress
  tiến bộ kỹ thuật tiết kiệm vốn
  capital-saving invention
  phát minh tiết kiệm vốn
  corporate saving
  tiền tiết kiệm của công ty
  corporation saving
  tiết kiệm của công ty
  cost saving
  sự tiết kiệm phí tổn
  daylight-saving time
  giờ tiết kiệm ánh nắng
  dis-saving spending
  tiêu vào tiền tiết kiệm
  disutility of saving
  sự phản hiệu dụng của tiết kiệm
  forced saving
  tiết kiệm bắt buộc
  involuntary saving
  tiết kiệm bị động
  involuntary saving
  tiết kiệm không chủ định
  IS (investment-saving) schedule
  đồ thị (tiết kiệm-đầu tư) IS
  Kaldor saving function
  hàm tiết kiệm Kaldor
  labor saving technical progress
  tiến bộ khoa học tiết kiệm lao động
  labor-saving
  tiết kiệm nhân lực
  labor-saving
  tiết kiệm sức lao động
  labour saving technical progress
  tiến bộ kỹ thuật tiết kiệm lao động
  labour-saving
  tiết kiệm nhân lực
  labour-saving
  tiết kiệm sức lao dộng
  labour-saving invention
  phát minh tiết kiệm sức lao động
  negative saving
  giá mức tiết kiệm âm
  permanent saving
  tiết kiệm lâu dài
  personal saving
  tiết kiệm cá nhân
  personal saving
  tiết kiệm của cá nhân
  precautionary saving
  tiết kiệm dự phòng
  rate of saving
  tỷ lệ, mức tiết kiệm
  resource-saving economy
  nền kinh tế tiết kiệm tài nguyên
  saving for capital subscription
  tiết kiệm để nhận vốn cổ phần
  saving function
  hàm số tiết kiệm
  saving function
  hàm tiết kiệm
  saving fund
  quỹ tiết kiệm
  saving promotion measures
  các biện pháp khuyến khích tiết kiệm
  saving schedule
  bảng tiết kiệm
  saving through investment in securities
  tiết kiệm qua đầu tư chứng khoán
  saving-to-income ratio
  tỉ suất tiết kiệm- thu nhập
  Tax Exempt Special Saving Account
  tài khoản tiết kiệm đặc biệt miễn thu
  tax saving
  tiết kiêm thuế
  time saving bonus
  tiền thưởng tiết kiệm thời gian
  time-saving
  có thể tiết kiệm được thời gian
  trustee saving bank
  ngân hàng tiết kiệm tín thác
  unproductive saving
  tiết kiệm không có tính sản xuất
  voluntary saving
  tiết kiệm tự nguyện

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X