• /´bætən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dùi cui (cảnh sát)
  Gậy chỉ huy
  Marshal's baton
  Gậy chỉ huy của nguyên soái
  Conductor's baton
  (âm nhạc) que của người chỉ huy dàn nhạc
  (thể dục,thể thao) que gỗ truyền tay (chạy tiếp sức)

  Ngoại động từ

  Đánh bằng dùi cui, đánh bằng gậy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X