• /meis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Gậy chơi bi-a
  Cái gậy; cái chùy
  Trượng, gậy quyền
  (sử học) gậy chỉ huy
  Người cầm gậy chỉ huy
  Ngoại động từ
  Tấn công bằng gậy/chùy
  Danh từ
  Vỏ nhục đậu khấu dùng làm hương liệu
  (thông tục) sự dối trá
  (thông tục) người lừa dối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  baton , club , mallet , rod , spice , staff , weapon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X