• /bæt/

  Hóa học & vật liệu

  đất sét bat

  Giải thích EN: Any hardened clay, but not fire clay. Also, BEND, BIND. . Giải thích VN: Bất cứ loại đất sét cứng nào, nhưng không phải là đất sét lửa. Cũng được gọi là vỉa đất sét.

  Kỹ thuật chung

  đá phiến sét
  đất sét phân phiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X