• (đổi hướng từ Bedecking)
  /bi´dek/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trang hoàng, trang trí; trang điểm
  streets bedecked with flags
  phố xá trang hoàng cờ xí

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X