• /la:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỡ lợn

  Ngoại động từ

  Nhét mỡ vào thịt để rán
  (nghĩa bóng) chêm vào, đệm vào (lời nói, văn viết)
  to lard one's speech with technical terms
  chêm thuật ngữ chuyên môn vào bài nói

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mỡ lợn

  Giải thích EN: A preparation of the purified internal fat of a hog; a soft, white mass with a faint odor and a bland taste; soluble in ether and insoluble in water; melts at 36-42°C; used in cooking and in ointments and perfumes.

  Giải thích VN: Việc chuẩn bị cho việc làm sạch mỡ bên trong của lợn; một khối màu trắng, mềm với mùi ngai ngái và vị nhạt; tan trong ête và không tan trong nước; tan chảy ở nhiệt độ 36-42°C; dùng trong nấu ăn và thuốc mỡ và dầu thơm.

  Thực phẩm

  mỡ rán

  Kinh tế

  rán mỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  axunge.--v. interlard , coat , cover , embellish , enrich , fat , flare , garnish , grease , lace , leaflard , oil , shortening , tallow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X