• (đổi hướng từ Flags)
  /'flæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây irit
  Phiến đá lát đường ((cũng) flag stone)
  (số nhiều) mặt đường lát bằng đá phiến

  Ngoại động từ

  Lát bằng đá phiến

  Danh từ

  Lông cánhchim ( (cũng) flag feather)
  Cờ
  to hoist the flag
  kéo cờ trên đất mới khám phá
  Quốc kì
  (hàng hải) cờ lệnh (trên tàu có hàng đô đốc)
  Đuôi cờ (của một loại chó săn)

  Ngoại động từ

  Trang hoàng bằng cờ; treo cờ
  Ra hiệu bằng cờ
  Đánh dấu bằng cờ

  Nội động từ

  Yếu đi, giảm sút; héo đi
  their enthusiasm never flags
  lòng nhiệt tình của họ chẳng bao giờ suy giảm
  Lả đi
  Trở nên nhạt nhẽo
  conversation is flagging
  câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, câu chuyện trở nên rời rạc

  Cấu trúc từ

  to hoist one's flag
  nhận quyền chỉ huy
  to strike one's flag
  từ bỏ quyền chỉ huy
  Hạ cờ đầu hàng
  to keep the flag flying
  không để bị tụt hậu, giữ vững ngọn cờ
  to wave/fly the flag
  vẫy cờ hoan nghênh


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cờ, cờ hiệu, gạch lát, đá lát, đá phiến, báo hiệu, đánh tín hiệu (bằng cờ)

  Toán & tin

  dán cờ

  Kỹ thuật chung

  bộ chỉ báo
  đá lát đường
  dán nhãn
  dấu hiệu
  Sign Flag/Synchronization Flag (SF)
  Cờ dấu hiệu/Cờ đồng bộ hóa
  nhãn
  lớp đá
  lớp đá lát
  lớp đá mỏng
  phiến đá
  flag build
  kiến trúc phiến đá lát
  tấm lát đường

  Kinh tế

  cờ hiệu
  convenience flag vessel
  tàu cờ hiệu tiện lợi
  đồ thị (dạng ngọn cờ)
  thuyền kỳ
  flag discrimination
  sự phân biệt thuyền kỳ
  flag preference
  sự ưu đãi về thuyền kỳ
  thuyền tịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X