• /bi´gɔn/

  Thông dụng

  Thán từ

  Đi!, xéo!, cút!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  interjection
  away , depart , hightail , leave , off , out , scat , scoot , scram , shoo , skiddoo , vamoose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X