• /skræm/

  Thông dụng

  Thán từ

  (từ lóng) cút nhanh!, xéo!

  Nội động từ

  (thông tục) chuồn; bỏ đi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dally , wait

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X