• /və'mu:s/

  Thông dụng

  Cách viết khác vamoos

  Động từ

  Như vamoos
  Chuồn, cút khỏi

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X