• /´bentʃ¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu làm chuẩn
  Điểm chuẩn
  tiêu chuẩn, chuẩn mực

  Động từ

  Chấm điểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh giá tính năng

  Giải thích VN: Phép đo lường tiêu chuẩn dùng để kiểm thử công năng của các thiết bị mang nhãn hiệu khác nhau.

  Vật lý

  chương trình thử
  thử điểm định chuẩn

  Điện tử & viễn thông

  điểm quy chuẩn

  Kỹ thuật chung

  điểm chuẩn

  Giải thích VN: Phép đo lường tiêu chuẩn dùng để kiểm thử công năng của các thiết bị mang nhãn hiệu khác nhau.

  benchmark problem
  bài toán điểm chuẩn
  benchmark test
  kiểm tra điểm chuẩn
  benchmark test
  tự kiểm tra điểm chuẩn
  điểm định chuẩn
  điểm mốc
  benchmark problem
  bài toán điểm mốc
  benchmark test
  phép thử điểm mốc
  mốc

  Kinh tế

  dấu kiểm soát
  điểm chuẩn

  Chứng khoán

  Chuẩn so sánh
  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X