• (đổi hướng từ Betiding)
  /bi´taid/

  Thông dụng

  Động từ bất quy tắc ( .betid)

  Xảy đến, xảy ra
  whatever may betide
  dù có việc gì xảy ra

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X