• /hæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự may mắn; phận may
  Việc ngẫu nhiên, việc tình cờ

  Nội động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngẫu nhiên xảy ra, tình cờ xảy ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X