• Đấu thầu

  Hồ sơ dự thầu
  Document prepared by bidders in accordance with requirements of the bidding documents
  Là các tài liệu do các nhà thầu lập theo yêu cầu của HSMT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X