• /´dɔkjumənt]/

  Kỹ thuật chung

  hồ sơ
  tài liệu
  accounting documents
  tài liệu kế toán
  ActiveX Documents
  tài liệu ActiveX
  archival documents
  tài liệu lưu trữ
  bidding documents
  tài liệu đấu thầu
  closing documents
  khép tài liệu
  combining documents
  kết hợp tài liệu
  contents of design documents
  hồ sơ tài liệu thiết kế
  converting documents
  cải ứng các tài liệu
  creating documents
  tạo tài liệu
  linked documents
  các tài liệu đã buộc
  linking documents
  buộc các tài liệu
  locked documents
  tài liệu được khóa
  merging documents
  kết hợp tài liệu
  merging documents
  sát nhập các tài liệu
  selection of documents
  lựa chọn tài liệu
  tender documents
  tài liệu đấu thầu
  viewing documents
  tài liệu trình chiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X