• /ə´kɔ:dəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đồng ý, sự thoả thuận (với ai)
  to do something in accordance with somebody
  làm điều gì có sự thoả thuận với ai
  Sự phù hợp, sự theo đúng (cái gì)
  in accordance with the instructions
  theo đúng những lời chỉ dẫn
  Sự cho, sự ban cho

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự phù hợp

  Kinh tế

  sự phù hợp
  sự theo đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X