• Thông dụng

  Danh từ

  Bức vẽ mực đen
  Phim đen trắng
  Ảnh đen trắng
  down in blackỵandỵwhite
  trên giấy trắng mực đen

  Kỹ thuật chung

  đen trắng
  black and white television
  máy thu hình đen trắng
  black-and-white channel
  kênh đen trắng
  black-and-white image
  ảnh đen trắng
  black-and-white photography
  ảnh đen trắng
  black-and-white television
  sự truyền hình đen trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X