• /'fəutəu - grəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật nhiếp ảnh, thuật chụp ảnh; sự chụp ảnh; nghề nhiếp ảnh
  still photography
  nghệ thuật chụp ảnh tĩnh vật
  black and white photography
  nghệ thuật chụp ảnh đen trắng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chụp ảnh
  additive color photography
  phép chụp ảnh màu kiểu cộng
  advertising photography
  sự chụp ảnh quảng cáo
  aerial photography
  chụp ảnh từ trên không
  aerial photography
  sự chụp ảnh hàng không
  air photography
  phép chụp ảnh hàng không
  air photography
  sự chụp ảnh hàng không
  color photography
  chụp ảnh màu
  color photography
  chụp ảnh màu (Mỹ)
  color photography
  phép chụp ảnh màu
  colour photography
  chụp ảnh màu
  commercial photography
  nghề chụp ảnh thương mại
  electronic photography
  chụp ảnh điện tử
  ground photography
  phép chụp ảnh mặt đất
  one-step color photography
  chụp ảnh màu một bước
  panoramic photography
  phép chụp ảnh toàn cảnh
  pinhole photography
  sự chụp ảnh qua lỗ
  speckled photography method
  phương pháp chụp ảnh đốm
  still life photography
  chụp ảnh tĩnh vật
  stroboscopic photography
  chụp ảnh hoạt nghiệm
  subtractive color photography
  chụp ảnh màu (theo) kiểu trừ
  subtractive color photography
  chụp ảnh màu trừ
  three-color photography
  sự chụp ảnh ba màu
  three-colour photography
  sự chụp ảnh ba màu
  ultraviolet photography
  chụp ảnh tử ngoại
  under photography
  chụp ảnh dưới nước
  UV photography
  chụp ảnh tử ngoại
  nghề chụp ảnh
  commercial photography
  nghề chụp ảnh thương mại
  phép chụp ảnh
  additive color photography
  phép chụp ảnh màu kiểu cộng
  air photography
  phép chụp ảnh hàng không
  color photography
  phép chụp ảnh màu
  ground photography
  phép chụp ảnh mặt đất
  panoramic photography
  phép chụp ảnh toàn cảnh
  sự chụp ảnh
  advertising photography
  sự chụp ảnh quảng cáo
  aerial photography
  sự chụp ảnh hàng không
  air photography
  sự chụp ảnh hàng không
  pinhole photography
  sự chụp ảnh qua lỗ
  three-color photography
  sự chụp ảnh ba màu
  three-colour photography
  sự chụp ảnh ba màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X