• (đổi hướng từ Bleated)
  /bli:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng be be (của cừu, bê, dê)

  Động từ

  Kêu be be
  Nói nhỏ nhẻ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  baa , blat , blather , bluster , cry , fuss , gripe , maa , whine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X