• /fʌs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ồn ào, sự om sòm, sự rối rít; sự nhăng nhít, sự nhặng xị
  to make a great fuss about trifles
  làm om sòm về những chuyện không đáng kể
  to make a great fuss about somebody
  làm rối rít lên về một người nào
  to kick up a fuss
  làm nhặng xị cả lên
  Sự quan trọng hoá

  Nội động từ

  Làm ầm lên; rối rít; nhặng xị lên

  Ngoại động từ

  Làm (ai) cuống quít
  Làm phiền, làm rầy (ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X