• /´blʌstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng ầm ầm, tiếng ào ào (gió, sóng)
  Sự hăm doạ ầm ỹ; tiếng quát tháo
  Sự khoe khoang khoác lác ầm ĩ

  Nội động từ

  Thổi ào ào, đập ầm ầm (gió, sóng)
  Hăm doạ ầm ỹ; quát tháo
  to bluster at somebody
  hăm doạ ai ầm ỹ
  Khoe khoang khoác lác ầm ĩ
  to bluster oneself into anger
  nổi giận

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X