• Hóa học & vật liệu

  khe nứt ẩn
  sự nối chìm
  sự nối ngàm
  thớ chẻ không rõ

  Kỹ thuật chung

  mối hàn kín

  Giải thích EN: A joint hidden from view at any perspective. Giải thích VN: Mối hàn không nhìn thấy ở bất cứ góc độ nào.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X