• /pə'spektiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghệ thuật vẽ phối cảnh, luật xa gần; hình phối cảnh, tranh vẽ luật xa gần
  a perspective drawing
  một bức tranh vẽ theo luật gần xa
  Góc nhìn, quan điểm
  Cảnh trông xa; (nghĩa bóng) viễn cảnh
  get a perspective of the whole valley
  thấy được một cảnh trông xa của toàn thung lũng
  in/out of perspective
  đúng/không đúng luật gần xa
  Triển vọng, tiền đồ
  get things badly out of perspective
  kiểu các sự việc không đúng khía cạnh

  Tính từ

  Theo luật xa gần; phối cảnh
  perspective figures
  hình phối cảnh
  Trông xa; (thuộc) viễn cảnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  viễn cảnh

  Cơ - Điện tử

  Phối cảnh, viễn cảnh, (adj) thuộc phối cảnh

  Toán & tin

  cảnh
  doubly perspective
  phối cảnh kép
  perspective collineation
  phép cộng tuyến phối cảnh
  perspective collineation
  phép cộng tuyến phối cảnh
  perspective element
  các phần tử phối cảnh
  perspective elements
  các phần tử phối cảnh
  perspective geometry
  hình học phối cảnh
  perspective position
  vị trí phối cảnh
  perspective projection
  hình chiếu phối cảnh
  perspective transformation
  phép biến đổi phối cảnh
  perspective triangles
  tam giác phối cảnh
  true perspective
  phối cảnh thực
  cảnh, phối cảnh

  Kỹ thuật chung

  hình phối cảnh
  architectural perspective
  hình phối cảnh kiến trúc
  phép phối cảnh
  parallel perspective
  phép phối cảnh song song
  space perspective
  phép phối cảnh không gian
  phối cảnh
  acoustic perspective
  phối cảnh âm thanh
  architectural perspective
  hình phối cảnh kiến trúc
  axis of perspective
  trục phối cảnh
  construction of perspective
  phép vẽ phối cảnh công trình
  doubly perspective
  phối cảnh kép
  i perspective projection
  phép chiếu phối cảnh
  line of perspective
  đường phối cảnh
  linear perspective
  phối cảnh đường thẳng
  linear perspective
  phối cảnh tuyến tính
  parallel perspective
  phép phối cảnh song song
  perspective center
  tâm phối cảnh
  perspective collineation
  phép cộng tuyến phối cảnh
  perspective collineation
  phép cộng tuyến phối cảnh
  perspective drawing
  bản vẽ phối cảnh
  perspective drawing
  hình phối cảnh
  perspective element
  các phần tử phối cảnh
  perspective elements
  các phần tử phối cảnh
  perspective figure
  hình phối cảnh
  perspective geometry
  hình học phối cảnh
  perspective map projection
  phép chiếu phối cảnh bản đồ
  perspective plan
  bình đồ phối cảnh
  perspective plan
  họa đồ phối cảnh
  perspective plane
  mặt bẳng phối cảnh
  perspective portal
  cửa phối cảnh (sân khấu)
  perspective position
  vị trí phối cảnh
  perspective projection
  hình chiếu phối cảnh
  perspective projection
  phép chiếu phối cảnh
  perspective representation
  sự biểu diễn phối cảnh
  perspective tetrahedral
  tứ diện phối cảnh
  perspective tetrahedron
  tứ diện phối cảnh
  perspective transformation
  phép biến đổi phối cảnh
  perspective triangles
  tam giác phối cảnh
  perspective view
  hình chiếu phối cảnh
  perspective view
  hình phối cảnh
  sectional view in perspective
  mặt cắt (nhìn) phối cảnh
  sound perspective
  phối cảnh âm thanh
  space perspective
  phép phối cảnh không gian
  true perspective
  phối cảnh thực
  two-point perspective
  phối cảnh hai điểm
  viễn cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X