• Hóa học & vật liệu

    máy chưng cất thổi

    Giải thích EN: A still in which oxidized or blown asphalt is produced. Giải thích VN: Một máy chưng cất trong đó nhựa đường được tạo ra.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X