• /blə:t/

  Thông dụng

  Động từ

  Thốt ra, nói buột ra
  to blurt out a secret
  thốt ra điều bí mật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lời giới thiệu sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X