• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chống bom
  just after the urgent alarm, all the passers-by jump into roadside bomb-proof shelters
  ngay sau khi có còi báo động khẩn cấp, mọi người đi đường đều nhảy xuống hầm trú bom ven đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X