• /ˈɜrdʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gấp, khẩn cấp, cấp bách
  urgent need
  nhu cầu cấp bách
  Khẩn nài, năn nỉ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khẩn
  Urgent Flag (URG)
  cờ khẩn cấp
  urgent message
  thông báo khẩn
  urgent message form
  điện văn khẩn
  urgent messages
  thông điệp khẩn
  Urgent Remedial Work
  công việc khắc phục khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X