• /´bu:miη/

  Kinh tế

  đang tăng (giá)
  phất
  phát triển nhanh chóng
  phồn vinh
  sự hưng vượng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X