• /ˈprɒspərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh, thành công
  a prosperous country
  một đất nước phồn vinh
  Thuận, thuận lợi
  prosperous winds
  gió thuận


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X