• Kỹ thuật chung

  lỗ đặt mìn
  lỗ khoan
  bore hole bottom
  đáy lỗ khoan
  bore hole survey
  sự khảo sát lỗ khoan
  bore hole survey
  sự nghiên cứu lỗ khoan
  diameter (ofthe bore hole)
  đường kính lỗ khoan
  diameter of bore hole circle
  đường kính vòng lỗ khoan
  enlarge a bore hole
  khuếch rộng lỗ khoan
  ventilation bore hole
  lỗ khoan thông gió

  Địa chất

  lỗ khoan (lớn), lỗ khoan thăm dò, giếng khoan, lỗ khoan nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X