• /´bɔ:rə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khoan, người đào
  Cái khoan, máy khoan
  (động vật học) sâu bore

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  doa [dao doa]

  Cơ - Điện tử

  Mũi khoan, máy doa lỗ, máy khoan

  Kỹ thuật chung

  bộ gom
  búa khoan
  rock borer
  búa khoan đá
  choòng
  rock borer
  choòng khoan đá
  người khoan
  máy gom
  máy khoan
  cork borer
  máy khoan xoắn
  deep borer
  máy khoan sâu
  earth borer
  máy khoan đất tự hành
  jig borer
  máy khoan lấy dầu
  jig borer
  máy khoan tọa độ
  rock borer
  máy khoan đá
  short borer
  máy khoan ngắn
  sounding borer
  máy khoan thăm dò
  thrust borer
  máy khoan ép ngang
  thrust borer
  máy khoan đẩy
  well borer
  máy khoan giếng
  mũi khoan
  cork borer
  mũi khoan lie
  earth borer
  mũi khoan đất
  jig borer
  mũi khoan có bạc dẫn
  long borer
  mũi khoan rãnh
  porcelain borer
  mũi khoan sứ
  slot borer
  mũi khoan rãnh

  Địa chất

  thợ khoan, búa khoan, máy khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X