• /kɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Li e, bần
  Nút bần; phao bần (dây câu)
  to bob up like a cork

  Xem bob

  to draw a cork
  mở nút chai
  Đánh cho hộc máu mũi (quyền Anh)

  Ngoại động từ

  Đóng nút bần vào (chai); buộc phao bần vào (dây câu)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đồng nút

  Hóa học & vật liệu

  phao câu

  Giải thích EN: A lightweight, spongy substance that is obtained from the outer layer of the bark of a certain Mediterranean tree; noted for its ability to be compressed into a smaller size and to resist the absorption of liquids; widely used since ancient times for bottle stoppers, fishing net floats, and various other purposes.

  Giải thích VN: Loại vật chất xốp, khối lượng nhỏ được lấy từ lớp vỏ ngoài của loại cây xác định từ vùng Địa Trung Hải. Có một đặc điểm đáng chú ý là nó có khả năng thu nhỏ kích thước khi bị ép lại và không thấm hút chất lỏng. Do vậy, từ thời cổ đại, nó được dùng phổ biến làm nút chai, phao câu và nhiều ứng dụng khác.

  Xây dựng

  gỗ xốp
  nút chai

  Kỹ thuật chung

  cái nút
  lie
  bấc
  nút bần
  nút
  nút li-e

  Kinh tế

  đóng nút
  nút li-e
  phao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  block , choke , clog , close , congest , plug , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X