• /'pɔ:slin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sứ; đồ sứ
  ( định ngữ) sứ, bằng sứ; (nghĩa bóng) mỏng manh, dễ vỡ
  porcelain enamel
  men sứ
  a porcelain figure
  (thuộc ngữ) một hình tượng bằng sứ

  Hóa học & vật liệu

  sứ

  Giải thích EN: A hard, white, translucent, nonporous ceramic material composed primarily of kaolin, feldspar, and quartz fired first at a low temperature and then fired again at a very high temperature.

  Giải thích VN: Vật liệu gốm cứng, màu trắng, đục và không xốp, được tạo thành chủ yếu từ cao lanh, khoáng chất fenspat và thạch anh, lúc đầu nung ở nhiệt độ thấp, sau đó được nung lại ở nhiệt độ rất cao.

  Y học

  sứ (trong nha khoa)

  Kỹ thuật chung

  đồ sứ
  vật cách điện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X