• /brig/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng hải) thuyền hai buồm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoang giam giữ trên tàu chiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X