• /stɔ´keid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rào cọc chắn, hàng rào bằng cọc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trại giam

  Ngoại động từ

  Làm hàng rào bằng cọc
  Phòng thủ (một khu vực) bằng hàng rào cọc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng cọc chắn
  hàng cọc cừ
  hàng rào

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X