• /ˈprɪzən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà tù, nhà lao, nhà giam; nơi giam hãm (không thể thoát)
  to send someone to prison; to put (throw) someone in prison
  bỏ ai vào tù
  to be in prison
  bị bắt giam
  the prison population
  (thuộc ngữ) dân số trong tù (tổng số tù nhân trong một nước)
  Sự bỏ tù
  escape from prison
  trốn khỏi nhà tù
  come out of prison
  ra tù

  Ngoại động từ

  (thơ ca) bỏ tù, bỏ ngục, giam cầm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà tù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X