• (đổi hướng từ Brutalized)
  /´bru:tə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác brutalise

  Ngoại động từ

  Làm cho thành hung ác, làm cho thành tàn bạo
  Hành hung, đối xử hung bạo

  Nội động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) trở nên hung dữ, trở nên hung bạo

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X