• /´bæstə¸daiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác bastardise

  Ngoại động từ

  Tuyên bố là con hoang

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X