• /kə'dju:siti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời kỳ già cỗi
  Tính hư nát
  (thực vật học) tính sớm rụng (lá)
  Tính không bền, tính nhất thời, tính chóng tàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X