• /'peri∫əbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị diệt vong; có thể chết
  Có thể bị tàn lụi, có thể bị héo rụi
  Dễ thối, dễ hỏng (rau, hoa quả...)
  perishable food should be stored in a refrigerator
  thức ăn dễ ôi thiu cần phải giữ trong tủ lạnh

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  chóng hỏng
  perishable commodity
  hàng hóa chóng hỏng
  perishable food
  thực phẩm chóng hỏng
  perishable freight
  hàng hóa chóng hỏng
  perishable produce body
  thùng xe chở hàng chóng hỏng
  perishable product
  sản phẩm chóng hỏng
  sản phẩm chóng hỏng

  Kinh tế

  dễ hỏng
  perishable cargo
  hàng chở dễ hỏng (như thịt, cá tươi, rau quả ...)
  perishable cargo
  hàng chở dễ hỏng (như thịt, cá tươi, rau quả)
  perishable commodity
  hàng hóa dễ hỏng
  perishable food
  thực phẩm dễ hỏng
  perishable goods
  hàng dễ hỏng
  perishable goods
  hàng thực phẩm dễ hỏng
  dễ thối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X